Online prijava

Ovi podaci su tajni i služe samo za internu upotrebu. Popunjavanjem online prijave roditelj je saglasan sa Pravilnikom koji važi u Kampu šampiona i sa tim da je moguće slikati dete u svrhu promocije kampa i samo za te namene.